Dołączamy do zbiórki WOŚP. Akcja trwa od 19.12.2022 r. do 29.01.2023 r. Środki pieniężne zbierane są pod hasłem “Chcemy wygrać z sepsą! Finał dla wszystkich – małych i dużych”. Od poniedziałku do piątku w godz. 7:40-7:55 wyznaczeni uczniowie należący do Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu będą kwestowali przed wejściem do szkoły (dla uczniów z drugiej zmiany wyznaczymy dodatkowy dyżur).