KADRA

 

Dyrektor szkoły – Grażyna Pytkowska

Wychowawca klasy IA – Ewa Rocławska

Nauczyciel wspomagający – Małgorzata Zagajewska

Wychowawca klasy IB – Małgorzata Gutte-Jesionowska

Wychowawca klasy II – Iwona Żochowska

Nauczyciel wspomagający – Monika Sokołowska

Wychowawca klasy III – Agata Wysmolińska

Nauczyciel wspomagający – Anna Grasewicz

Nauczyciel grupy przedszkolnej – Małgorzata Siekierska

Nauczyciel grupy przedszkolnej – Agnieszka Wojcieska

Nauczyciel języka angielskiego – Angelika Mazurek-Zacharek

Nauczyciel religii klas 0 – II – Barbara Pielas

Nauczyciel religii klasy III – ks. Sebastian Rolka

Wychowawca świetlicy klasy I – Przemysław Owczarek

Wychowawca świetlicy klasy II – Anna Bykowska

Psycholog – Dorota Wiro-Kiro

Logopeda – Kamila Baranowska-Żarłok