KADRA

Dyrektor szkoły – Grażyna Pytkowska
Wychowawca klasy I – Iwona Żochowska
Nauczyciel wspomagający – Monika Sokołowska
Wychowawca klasy II – Agata Wysmolińska
Nauczyciel wspomagający – Anna Grasewicz
Wychowawca klasy III – Ewa Rocławska
Wychowawca grupy przedszkolnej – Małgorzata Siekierska
Nauczyciel przedszkolny – Agnieszka Wojcieska
Wychowawca świetlicy klasy I – Anna Bykowska
Nauczyciel języka angielskiego – Angelika Mazurek-Zacharek
Nauczyciel religii klas 0 – II – Barbara Pielas
Nauczyciel religii klasy III – ks. Sebastian Rolka
Psycholog – Renata Juszczyńska
Logopeda – Kamila Baranowska-Żarłok