KADRA 2023/24

 

Dyrektor szkoły – Grażyna Pytkowska

Wychowawca klasy IA – Iwona Żochowska

Nauczyciel wspomagający – Monika Radzikowska

Wychowawca klasy IB – Joanna Łabusiewicz

Wychowawca klasy IIA – Agata Wysmolińska

Nauczyciel wspomagający – Anna Grasewicz

Wychowawca klasy IIB – Karolina Haręzga

Nauczyciel wspomagający – Olga Mak-Napieralska

Wychowawca klasy IIIA – Ewa Rocławska

Nauczyciel wspomagający – Małgorzata Zagajewska

Wychowawca klasy IIIB – Małgorzata Gutte-Jesionowska

Nauczyciel wspomagający – Renata Kusztal

Nauczyciel grupy przedszkolnej – Małgorzata Siekierska

Nauczyciel grupy przedszkolnej – Martyna Szatan

Nauczyciel wspomagający w grupie przedszkolnej – Monika Skorupska

Nauczyciel grupy przedszkolnej – Iwona Wójcik

Nauczyciel grupy przedszkolnej – Krystyna Antczak-Jączyk

Nauczyciel języka angielskiego – Angelika Mazurek-Zacharek

Nauczyciel religii klas 0 – II – Barbara Pielas

Nauczyciel religii klasy III – ks. Sebastian Rolka

Wychowawca świetlicy – Przemysław Owczarek

Wychowawca świetlicy – Jadwiga Żołyńska

Wychowawca świetlicy – Zuzanna Sasin-Majewska

Pedagog – Anna Bykowska

Psycholog – Dorota Wiro-Kiro

Logopeda – Kamila Baranowska-Żarłok