KADRA

 

Dyrektor szkoły – Grażyna Pytkowska

Wychowawca klasy IA – Agata Wysmolińska

Nauczyciel wspomagający – Anna Grasewicz

Wychowawca klasy IB – Karolina Haręzga

Wychowawca klasy IIA – Ewa Rocławska

Nauczyciel wspomagający – Małgorzata Zagajewska

Wychowawca klasy IIB – Małgorzata Gutte-Jesionowska

Wychowawca klasy III – Iwona Żochowska

Nauczyciel wspomagający – Monika Sokołowska

Nauczyciel grupy przedszkolnej – Małgorzata Siekierska

Nauczyciel grupy przedszkolnej – Agnieszka Wojcieska

Nauczyciel grupy przedszkolnej – Iwona Wójcik

Nauczyciel wspomagający w grupie przedszkolnej – Marta Antoniak

Nauczyciel języka angielskiego – Angelika Mazurek-Zacharek

Nauczyciel religii klas 0 – II – Barbara Pielas

Nauczyciel religii klasy III – ks. Sebastian Rolka

Wychowawca świetlicy – Przemysław Owczarek

Wychowawca świetlicy – Anna Bykowska

Psycholog – Dorota Wiro-Kiro

Logopeda – Kamila Baranowska-Żarłok