KADRA

Dyrektor szkoły – Grażyna Pytkowska
Wychowawca klasy I – Agata Wysmolińska
Nauczyciel wspomagający – Anna Grasewicz
Wychowawca klasy II – Ewa Rocławska
Wychowawca klasy III – Iwona Żochowska
Wychowawca grupy przedszkolnej – Monika Słomińska
Nauczyciel przedszkolny – Anna Skowronek
Wychowawca świetlicy – Paulina Lange
Nauczyciel języka angielskiego – Angelika Mazurek-Zacharek
Nauczyciel religii klas 0 – II – Barbara Pielas
Nauczyciel religii klasy III – ks. Mariusz Zakrzewski
Psycholog – Renata Juszczyńska
Logopeda – Kamila Baranowska-Żarłok