PROFILAKTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W SZKOLE

    Uczniowie Szkoły Podstawowej w Umiastowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną. Realizuje ją pielęgniarka szkolna. Rodzice, którzy chcą zrezygnować z usług pielęgniarki, powinni poinformować ją na piśmie o swoim sprzeciwie.
Pismo powinno być adresowane do pielęgniarki, podpisane przez rodziców i przekazane jej za pokwitowaniem odbioru. Brak wyraźnego sprzeciwu rodziców oznacza, że zgadzają się na objęcie dziecka profilaktyczną opieką zdrowotną w szkole.

 

Dyrektor