Rada Rodziców

         

   Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

 

Przewodniczący – Marta Kubizna-Lemieszkiewicz

Wiceprzewodniczący – Marta Ostrowska

Skarbnik – Wojciech Radomski

Sekretarz – Anna Nowakowska-Madany


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Klaudia Cybura

Sekretarz – Michał Cieślik

Członek – Aleksandra Margas

 

Członkowie zwyczajni Rady

Karol Gadomski

Monika Gołębiowska

Monika Matuła

Monika Drajerczak

Dorota Michalczuk

Daniel Baranowski

 

Numer konta Rady Rodziców:

75 1140 2004 0000 3402 8047 0631