Rada Rodziców

         

   Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

 

Przewodniczący – Marta Kubizna-Lemieszkiewicz

Wiceprzewodniczący – Agnieszka Zień

Sekretarz – Natalia Ciejka

Skarbnik – Jarosław Krzemień


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Maria Kempisty

Członek – Dorota Tchorek

Członek – Honorata Bachewicz

Członek – Joanna Wolska

 

Numer konta RR:

12 1030 0019 0109 8505 2057 3401