Rada Rodziców 2023/2024

 

Rada Rodziców 2023/2024

PRZEWODNICZĄCAKubizna-Lemieszkiewicz Marta

WICEPRZEWODNICZĄCY – Cieślik Michał

SEKRETARZNowakowska-Madany Anna

SKARBNIKRadomski Wojciech

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA– Kajszczak Monika

SEKRETARZOknińska Sylwia

CZŁONEKPolak Iwona

Członkowie zwyczajni RR

Gadomski Karol

Gach Karolina

Wronkowska Katarzyna

Kowalewski Michał

Baranowski Daniel

Ostrowska Marta

Michalczuk Dorota

Margas Aleksandra

Zbicińska Katarzyna

Furgal Katarzyna

Cichacka Ewa

 

Numer konta Rady Rodziców:

75 1140 2004 0000 3402 8047 0631