RODO

INFORMACJA OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa w Umiastowie, ul. Umiastowska 74,
05-850 Ożarów Mazowiecki, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, zwanego dalej Administratorem.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, dlatego wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy wysyłać na adres: iod@bo.ozarow-mazowiecki.pl

lub pocztą tradycyjną na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Szkoła Podstawowa w Umiastowie,

ul. Umiastowska 74, 05 – 850 Ożarów Mazowiecki

Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna do monitoringu wizyjnego