Samorząd szkolny

Prezes – Maja z kl. III

Zastępca prezesa – Julia kl. III

Sekretarz Mirella z kl. III

Opiekunowie sprzętu sportowego:

Szymon z kl. III

Lena z kl. II

Opiekunowie szatni:

Robert z kl. III

Patrycja z kl. II

Basia z kl. I