19 czerwca o godzinie 8.00 odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego, które rozpoczęło się od części oficjalnej. Po uroczystym wciągnięciu przez Samorząd uczniowski flagi na maszt odśpiewano hymn Polski, a następnie wszyscy zgromadzili się w hali gimnastycznej, gdzie pani Dyrektor powitała wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości i podsumowała w swoim wystąpieniu miniony rok szkolny. Następnie głos zabrał przedstawiciel gminy Ożarów Mazowiecki – Zastępca Burmistrza pan Dariusz Skarżyński. Swoje przemówienie i podziękowania wygłosiła również Rada Rodziców. Następnie, pani Dyrektor podziękowała i przekazała pamiątkowe dyplomy rodzicom, którzy najbardziej angażowali się w życie szkoły. Podziękowania, dyplomy i nagrody otrzymały również dzieci, z wysokimi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem, uczniowie angażujący się w życie szkoły poprzez udział w Samorządzie uczniowskim i Wolontariacie oraz laureaci i uczestnicy konkursu Leon. Po tej części nadszedł czas na pożegnanie klasy III. Uczniowie mogli wysłuchać krótkich wierszyków ułożonych specjalnie dla nich i opisujących ich cechy, zalety i możliwości, a oni sami przeczytali wspomnienia związane ze szkołą – niektóre z nich były zabawne, a inne wzruszające. Następnie klasa III zaśpiewała wzruszającą piosenkę dotyczącą pożegnania ze szkołą i kolegami. Ze szkołą pożegnali się również rodzice dzieci opuszczających szkołę, a uczniowie wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły wykonane przez siebie pożegnalne prezenty. Wówczas uczniowie wraz z rodzicami przeszli do klas, aby odebrać świadectwa. Po otrzymaniu świadectw wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowali rodzice uczniów III klasy.