SP w Umiastowie publikuje listę zakwalifikowanych dzieci do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Obowiązkiem rodzica jest potwierdzenie woli przyjęcia do placówki. Potwierdzenia można dokonać drogą mailową od 10.04.2020 r. do 16.04.2020 r. do godz. 15:00 na adres dyrektor@spu.ozarow-mazowiecki.pl 
podając numer wniosku i informację, że potwierdzam lub nie potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do SP w Umiastowie.