SP w Umiastowie publikuje listę zakwalifikowanych uczniów do klasy pierwszej w roku szkolny 2020/2021. Obowiązkiem rodzica jest potwierdzenie woli przyjęcia do placówki. Potwierdzenia można dokonać drogą mailową od 17.04.2020 r. do 23.04.2020 r. do godz. 15:00 na adres sekretarz@spu.ozarow-mazowiecki.pl podając numer wniosku i informację, że  potwierdzam lub nie potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do SP w Umiastowie.