W dniach 27-29 listopada 2019 roku w szkole zostanie przeprowadzony dla uczniów z klas I-III Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy Leon – sesja jesienna, część matematyczna.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie chęci udziału i wpłacenie 10 zł od każdego uczestnika konkursu do 31 października 2019.

Dodatkowym warunkiem jest zebranie co najmniej 10-osobowej grupy uczniów z danej szkoły (w przypadku niedostatecznej liczby uczestników, konkurs w naszej szkole nie zostanie przeprowadzony, a wpłacone pieniądze zostaną zwrócone).

Zapisy, wpłaty i pozostałe informacje u p. Iwony Żochowskiej.

 

 

W tym roku szkolnym dzieci z klasy II i III mają także możliwość wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur, który odbędzie się 19 marca 2020 roku. Zapisy już trwają ze względu na to, iż zadania konkursowe wykraczają niekiedy poza program nauczania i w związku z tym powstaną zajęcia przygotowawcze do tego konkursu.

Kangur” jest również płatny (ok. 10 zł – na stronie organizatora nie ma jeszcze dokładnej informacji).

Zapisy i pozostałe informacje u p. Iwony Żochowskiej.