Regulamin konkursu „Jeden z dziesięciu”

 

1. Cele konkursu:
– poszerzanie wiedzy uczniów,
– wdrażanie uczniów do samokształcenia,
– stwarzanie uczniom okazji do sprawdzania własnego poziomu wiedzy i umiejętności;


2. Organizatorzy:
– organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Umiastowie;

3. Uczestnicy konkursu:
– do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Umiastowie;


4. Organizacja konkursu:

– uczniowie przygotowujący się do konkursu opracowują odpowiedzi na pytania (i uczą się ich),
– konkurs odbędzie się 27 stycznia o godz. 10:50,
– nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie p. Monika Sokołowska,
– konkurs będzie przebiegał w trzech etapach;

5. Warunek uczestnictwa:
– zgłoszenie chęci udziału do p. Moniki Sokołowskiej do 19 stycznia 2023 r.;

Przebieg:
Runda 1.:

– w tym etapie uczeń z kl. I ma cztery szanse, z kl. II trzy, a z kl. III dwie,
– przed rozpoczęciem II etapu
konkursu wszyscy zawodnicy stoją

Uczniowie odpowiadają na pytania w wylosowanej kolejności. Brak odpowiedzi lub zła odpowiedź skutkuje utratą szansy. Aby przejść do kolejnej rundy należy odpowiedzieć na przynajmniej jedno pytanie.

Gra trwa do momentu, gdy zostanie 10 uczniów.

Runda 2.:

Rozpoczyna uczeń na stanowisku 1, po czym po dobrej odpowiedzi wyznacza kolejną pytaną osobę. Brak odpowiedzi lub zła odpowiedź skutkuje utratą szansy. Utrata max. ilości szans powoduje zakończenie gry. Do finału przechodzą 3 osoby, które zachowały szansy.

Runda 3.:

Uczestnicy otrzymują nowe szansy i liczbę punktów równą ilości zachowanych szans po rundzie drugiej.

Pierwszy etap polega na zgłaszaniu się uczniów do odpowiedzi. Dobra odpowiedź
to 10 punktów, a zła lub jej brak, to utrata szansy. Etap ten kończy się, gdy jeden
z uczestników uzyska 30 punktów.
W drugim etapie osoby wyznaczają się wzajemnie. Można też brać pytania na siebie,
za co można uzyskać 20 punktów.
Konkurs wygrywa uczestnik, który zachowa szanse, lub po wyczerpaniu pytań, ten,
kto uzyskał więcej punktów.

 

PYTANIA:

 1. Niemcy to nasi wschodni czy zachodni sąsiedzi?
 2. Podaj numer policji.
 3. Do jakiego powiatu należy Umiastów?
 4. Jaką częścią mowy jest słowo „noc”?
 5. Przy jakiej ulicy mieści się nasza szkoła?
 6. Jaką częścią mowy jest wyraz „kolorowa”?
 7. Babcia to siostra czy matka naszej mamy?
 8. Ile splecionych kół widnieje na fladze olimpijskiej ?
 9. Wynik działania 14+52 to suma czy różnica?
 10. Jak nazywa się drzewo strojone na Boże Narodzenie?
 11.  Z jakim miastem  związane są imiona: Wars i Sawa?
 12. Podaj imię i nazwisko prezydenta RP?
 13. Ile miesięcy ma rok?
 14. Jak nazywa się przedmiot, w którym widzimy własne odbicie?
 15. Rower to pojazd jedno- czy dwuśladowy?
 16. Jak nazywa się dziecko psa?
 17. Jaki kształt mają znaki ostrzegawcze?
 18. Do jakiego województwa należy Umiastów?
 19. Do jakiej gminy należy Umiastów?
 20. Czy Mikołaj Kopernik był lekarzem?
 21. Ziemia jest gwiazdą czy planetą?
 22. Dokończ przysłowie: „ Gdzie kucharek sześć …….”.
 23. Jak nazywa się lekarz, który leczy dzieci?
 24. Najważniejsza osoba w orkiestrze po dyrygencie?
 25. W którym mieście znajduje się Wawel?
 26. Podaj nazwę wyniku mnożenia?
 27. Jak nazywamy ludzi, którzy odżywiają się warzywami i owocami?
 28. Jak nazywał się pierwszy król Polski?
 29. Podaj nazwę największego jeziora Polski?
 30. W jakim mieście znajduje się Kolumna Zygmunta?
 31. Podaj datę dnia dziadka?
 32. Kto jest autorem słów „Mazurka Dąbrowskiego”?
 33. Proszę dokończyć przysłowie:  „ Nie wywołuj…..”
 34. W którym miesiącu rozpoczyna się astronomiczna wiosna?
 35. W ciągu ilu dni Ziemia okrąża Słońce?
 36. Jakie drzewo rodzi żołędzie?
 37. Podaj numer pogotowia ratunkowego
 38. Co to jest kwartał?
 39. Jak nazywa się najdłuższa rzeka w Polsce?
 40. Jak odczytujemy rzymską liczbę XX?
 41. Czy liczba 1002 jest liczbą parzystą?
 42. Ile godzin ma doba?
 43. W którym miesiącu kończy się jesień?
 44. Jaką nazwę noszą najwyższe góry w Polsce?
 45. Jak nazwiesz brata swojej matki?
 46. Podaj numer straży pożarnej.
 47. Którego z kotów nazywamy królem zwierząt?
 48. Ile minut ma godzina?
 49. Dokończ przysłowie: „ Gdyby kózka nie skakała….”.
 50. Kiedy rozpoczyna się kalendarzowa jesień?
 51. Jakie miasto jest stolicą naszego województwa?
 52. Który miesiąc kończy rok?
 53. Który wyraz w tym zdaniu jest czasownikiem: „ Ala dostała nową lalkę.”?
 54. Podaj datę Dnia Matki?
 55. Podaj liczbę pojedynczą od rzeczownika „skarpety”.
 56. Podaj imię i nazwisko dyrektora naszej szkoły.
 57. W którym miesiącu zaczynają się wakacje?
 58. Jak nazywa się polskie morze?
 59. Podaj dwóch sąsiadów Polski?
 60. Jakie święto obchodzimy 11 listopada?
 61. Jak nazywa się pora roku między latem a zimą?
 62. Jak nazywa się wynik odejmowania?
 63. Który miesiąc ma najmniej dni?
 64. Jaki kod pocztowy ma Umiastów?
 65. Która część mowy odpowiada na pytanie: kto? co?
 66. Ile miesięcy trwa rok szkolny?
 67. Podaj datę Dnia Babci.
 68. Podaj nazwę wyniku odejmowania.
 69. Lekarz, który leczy zęby to?
 70. Jakie zwierzęta możemy oglądać na wieży Ratusza w Poznaniu?
 71. Ile jest kontynentów ?
 72. Jakie miasto jest stolicą Polski?
 73. Jakiemu zwierzęciu odrasta ogon?
 74. Ile minut trwa lekcja?
 75. Jak nazywa się lekarz zwierząt?
 76. Jaka jest największa liczba trzycyfrowa?
 77. Jaka jest najmniejsza liczba trzycyfrowa?
 78. Jeżeli zero pomnożymy prze z zero to otrzymamy …..
 79. Które ptaki mają najlepszy słuch?
 80. Który z tych ssaków jest najszybszy: jeleń, bizon, lew, lis czy gepard?
 81. Który z wymienionych ptaków nie umie latać: tukan, koliber, struś, czapla
 82. Gdzie urodził się Fryderyk Chopin?
 83. Co należy do symboli narodowych Polski?
 84. Jak wygląda godło Polski?
 85. Kto ze Smerfów nosi czerwona czapkę?
 86. Jak nazywa się osiołek, przyjaciel Kubusia Puchatka?
 87. Jak się wabi pies Myszki Miki?
 88. W co zamieniło się Brzydkie Kaczątko?
 89. Jakie miasta tworzą Trójmiasto?
 90. Ile dni trwa rok?
 91. Co robimy gdy „ucinamy sobie drzemkę” ?
 92. Jakie zwierze zapada na zimę w sen zimowy?
 93. Który ptak „leczy drzewa”?
 94. Które zwierzę spada zawsze na cztery łapy?
 95. Jakie zwierzę chodzi do tyłu?
 96. Najbardziej wytrzymałe na zimno ptaki?
 97. Najwyższe zwierzę na ziemi?
 98. Najszybciej biegający ssak?
 99. Największy ptak na ziemi?

100. Jaki ptak chodzi we fraku?

101.Który z ssaków morskich ma dwa długie kły?