Gmina Ożarów Mazowiecki w dniu 12.05.2022 r. podpisała umowę darowizny w ramach programu GAZ-SYSTEM dla edukacji – edycja III.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. przekazał kwotę 30 000 zł dla publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki z przeznaczeniem na doposażenie klasopracowni, zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego lub wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

Szkoła Podstawowa w Umiastowie za uzyskane środki w wysokości 3 000 zł zakupiła sprzęt sportowy.

Serdecznie dziękujemy darczyńcy, Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., za wsparcie i przekazanie środków finansowych na zakup potrzebnego szkole sprzętu.