Aktualności

15.11.2019 r. – odbędą się warsztaty z sensoplastyki. Prosimy rodziców o dodatkowe ubranie ochronne, ponieważ dzieci będą malowały i mogą się pobrudzić.

REGULAMIN WYDAWANIA OBIADÓW w Szkole Podstawowej w Umiastowie I. Postanowienia ogólne 1. Obiady wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godz.11.40 -12.00 lub w innym czasie wynikającym z

Na naszej stronie pojawiła się nowa zakładka w folderze BIEŻĄCE – “KONKURSY I PROGRAMY SZKOŁY 2019/2020”. Będą tam wpisywane konkursy oraz programy, w których szkoła bierze udział. Można się tam

3029 października nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu plastycznego pt.: ,,Dary jesieni” ogłoszonego przez Samorząd Szkolny. Konkurs ten wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów, którzy wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością. Spośród 22