Aktualności

REGULAMIN szczególnych zasad działalności Szkoły Podstawowej w Umiastowie w trakcie prowadzonych zajęć opiekuńczych podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19) § 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin powstał na podstawie: Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Szanowni Rodzice! Rząd planuje kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół. Od 25 maja br. proponowane jest przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla dzieci z oddziału