Aktualności

30 stycznia nastąpiło podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego po zakończeniu I semestru. Poszczególni członkowie Samorządu opowiadali o podjętych przez siebie działaniach, dokonywali oceny swojej pracy i planowali co zamierzają zrobić w

16 stycznia dzieci brały udział w koncercie muzycznym pt.: “Pejzaż zimowy”. Podczas koncertu dzieci poznały instrument muzyczny – obój oraz wysłuchały kilku utworów muzycznych, przeplatanych oprawą słowną dotyczącą tematyki koncertu.

8 i 10 stycznia uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez instruktorkę z Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska, dotyczących emocji oraz radzenia sobie ze złością.