Oświadczenie rodziców w przypadku rezygnacji z lekcji religii