HARMONOGRAM

Rodzaj Zachowania Ryzykownego

Działania

Osoby Odpowiedzialne

Realizowanie Programów:

Sposób realizacji:

-dyskryminacja rówieśników

W świecie wartości”

-zaznajamianie dzieci z wartościami moralnymi i wyjaśnianie ich.

zajęcia grupowe

psycholog

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”

– nauka współpracy

– zabawy kooperacyjne

– pogadanki

– projekty grupowe

-dodatkowe karty pracy

wszyscy nauczyciele, psycholog

– postawa roszczeniowa wobec dorosłych i świata

– brak motywacji

Skąd się biorą pieniądze?”

– dostarczenie wiedzy na temat pozyskiwania pieniędzy

– uświadomienie konieczności zarabiania pieniędzy w dorosłym życiu

– zachęcenie do rozmyślania nad swoimi pasjami i predyspozycjami

– dyskusje na temat tego jak polubić swoją pracę

zajęcia grupowe

psycholog

– niska świadomość ekologiczna

Woda źródłem życia”

– zachęcanie do rozważnego zużywania wody

– uświadomienie, że woda jest żywiołem niezbędnym do życia

– pogadanki i apele

– akcja informacyjna o zmniejszających się zasobach wodnych w Polsce z udziałem samorządu uczniowskiego

psycholog,

wychowawcy

-nieprawidłowe odżywianie

Wiem, co jem”

– dostarczenie wiedzy o zdrowym odżywianiu

 – podsuwanie pomysłów na zdrowe przekąski

– nagranie krótkich filmików edukacyjnych z udziałem dzieci

– przygotowanie gazetki szkolnej

– robienie eksperymentów

psycholog, uczniowie, nauczyciele

-uzależnienia behawioralne,

– zaburzenia emocjonalne

W poszukiwaniu równowagi”

– przeciwdziałanie występowaniu depresji wśród dzieci

– dostarczenie wiedzy o zachowaniu stabilności emocjonalnej, promowanie zdrowych nawyków.

– zajęcia grupowe dla dzieci

– krótki wykład dla rodziców podczas zebrania semestralnego

psycholog

 

Wstecz