GOTOWOŚĆ SZKOLNA


Dziecko gotowe do nauki szkolnej potrafi:

 • powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzieć o pracy rodziców,

 • narysować rysunek postaci ludzkiej o proporcjonalnej wielkości i prawidłowo rozmieszczonych częściach ciała

 • obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to co narysowało,

 • ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny,

 • dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta,

 • łączyć zbiory wg określonej cechy, np. wielkość, kolor,

 • wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach,

 • rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt,

 • liczyć kolejno do 10; po przeliczeniu liczmanów powiedzieć, ile ich jest,

 • dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10

 • potrafi koncentrować uwagę na zadaniu

 • jest zainteresowane pracą i jej efektami,

 • jest wytrwałe przy dłuższym wysiłku,

 • prawidłowo wymawiać wszystkie głoski,

 • nazwać głoskę na początku i na końcu wyrazu, różnicować wyrazy o podobnym brzmieniu, np. kran – tran, góra – kura,

 • opowiedzieć treść obrazka posługując się pełnymi zdaniami,

 • rozwiązać proste zagadki,

 • uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, muzyki,

 • wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć w grupowych zabawach ruchowych,

 • wskazać lewą i prawą stronę swego ciała i osoby stojącej na wprost,

 • doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniejszych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej,

 • zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na swoją kolej,

 • działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym poleceniom,

 • wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samodzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki, zamki.

Wstecz