OBIADY

 

          Listopad 2021

 

Dni wolne: 01.11.2021 Wszystkich Świętych

11.11.2021 Święto Niepodległości

12.11.2021

 

 

19 dni x 4,50zł = 85,50zł

Karta 3+ 19 dni x 3,60zł = 68,40zł

Należność za obiady wpłacamy bezpośrednio na konto żywieniowe

Od 01do 10-tego każdego bieżącego miesiąca:

81 1020 1042 0000 8902 0396 9573

Przy wpłacie na konto należy podać:

Imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę miesiąca, za który jest opłata.

 

Odliczeń za dni nieobecności na obiedzie (wycieczka/choroba)można dokonać wtedy, gdy były one wcześniej zgłoszone w sekretariacie szkoły( sekretarz@spu.ozarow-mazowiecki.pl, tel. 22 722 10 04 do godz. 11.00 w dniu poprzedzającym nieobecność).

Dzień, w którym zgłaszamy obiad nie jest odliczony.

Prosimy o wpłatę na konto podanej kwoty za bieżący miesiąc.

OBIADY

Wrzesień 2019

11 dni x 4,50zł = 49,50zł

11 dni z K 3+ x 3,60 = 39,60zł

Należność za obiady wpłacamy bezpośrednio na konto żywieniowe od 1 do 10 każdego m-ca

81 1020 1042 0000 8902 0396 9573

W tytule proszę wpisać: imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc, za który jest opłata.

Nieobecność dziecka na obiedzie zgłaszamy z dziennym wyprzedzeniem do sekretariatu szkoły do godz. 11.00.

Dzień, w którym zgłaszamy obiad nie jest odliczony.

Prosimy o wpłatę na konto podanej kwoty za bieżący miesiąc.